Divine Coaching by Anouk
Coaching geleid door de Heilige Geest


Christen Coaching, wat is dat? 

Het grote verschil tussen seculiere coaching en Christen Coaching is dat bij Christen Coaching de Coach samenwerkt met God via de Heilige Geest. God, Die de mens heeft geschapen, ieder uniek en met een specifiek doel. Hij heeft ieder van ons de talenten en gaven gegeven om onze levensmissie te volbrengen, dus ook aan de Christen Coach. Daarnaast kent Hij ieder bij naam en toenaam. Hij weet precies wat de Coachee nodig heeft om volledig te genezen, herstellen en helen. Met andere woorden, de Coach is niet beperkt door haar eigen kennis, kunde en ervaringen. De Heilige Geest is daadwerkelijk de Gids, Raadsman, van de Christen Coach.


Christen Coaching op basis van de TotalBalance methode heeft ook nog eens een holistische benadering. Dit houdt in dat er niet alleen naar het ‘hier en nu’ en de ‘toekomst’ wordt gekeken, maar ook naar het verleden!

De methode bestaat uit 3 delen:

  • Verleden: Wie was je? Wat heeft jou gevormd?
  • Heden: Wie ben je? Wat kun je?
  • Toekomst: Wie word je? Wat ga je doen?

Doordat we werken met God en dus onze eigen kennis, ervaring en kunde geen beperkende factoren zijn, kan er daadwerkelijk heling, genezing en vernieuwing in de Coachee plaatsvinden. Want het is niet de Coach die het doet, maar God.


Hierdoor gebeuren ontzettend veel mooie dingen tijdens en na de coachsessies. Zelfs wanneer de Coachee ervan overtuigd is dat het verleden echt is verwerkt, blijkt dat dit een leugen is van de vijand. Vaak blijkt dat de echte kern van het probleem zelfs helemaal niet zichtbaar is. Maar de Heilige Geest leidt de Coach de weg en laat zien waar de nog onverwerkte emoties zich bevinden, brengt ze naar het licht zodat er heling en genezing kan plaatsvinden.


Dit maakt dat de Christen Coaching alleen geschikt is voor moedige en daadkrachtige vrouwen die echt klaar zijn met hun huidige leven en willen stappen in de volheid die God voor ze heeft weggelegd. Vrouwen die klaar zijn om alle zegeningen te ontvangen die God voor ze heeft en willen zijn en willen leven zoals God ze heeft gemaakt en altijd al had bedoeld.


Als jij er klaar voor bent om echt af te rekenen met de leugens van de vijand die jou klein en beperkt houden, als jij echt wilt leven in jouw volheid met al jouw talenten, gaven en kwaliteiten en precies wilt zijn zoals God jou heeft bedoeld en gemaakt, sta dan op en zet de eerste stap naar Jouw Divine You!


We gaan deze mooie en bijzondere ontdekkingsreis naar de Divine You samen aan. Zet je schrap en verwacht het wonderbaarlijke! Ik sta samen met Jezus naast jou als jouw reisleidster totdat jij op jouw bestemming aankomt: 

Arise, Light Up The World & Shine!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!